Europos parlamentas ir Europos negalios forumas ieško būdų, kaip įgyvendinti Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto rekomendacijas ES | NLIF

Europos parlamentas ir Europos negalios forumas ieško būdų, kaip įgyvendinti Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto rekomendacijas ES

Primename, kad praėjusių metų rugsėjį Jungtinės Tautos pirmą kartą pateikė rekomendacijas Europos Sąjungai kaip vieningam subjektui dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo (daugiau apie rekomendacijas rasite čia). O šių metų sausio 27 dieną Europos parlamentas iniciavo diskusiją apie šių rekomendacijų įgyvendinimą, kurioje dalyvavo ir Europos negalios forumo atstovai. Europos Parlamentas, bendradarbiaudamas su žmonių su negalia organizacijomis, ketina parengti ataskaitą, kurioje numatys, kaip gali prisidėti, kad ES efektyviau įgyvendintų Konvenciją ir Jungtinių Tautų rekomendacijas.

Europos negalios forumo viceprezidentė Gunta Anca pabrėžė, kad 80-ties milijonų žmonių su negalia teisės turėtų būti tarp aukščiausių ES darbotvarkės prioritetų. Ji taip pat priminė, kad Jungtinių Tautų Komitetas rekomendavo peržiūrėti Europos negalios strategiją 2010 – 2020 metams suderinant ją su Konvencija. Taip pat parengti ir priimti Europos prieinamumo aktą, kurio preliminarus tekstas jau pristatytas visuomenei. Gunta Acta taip pat priminė, kad Jungtinių Tautų pastebėjimai apima platų spektrą: nuo rekomendacijų dėl laisvo judėjimo užtikrinimo iki savarankiško gyvenimo, švietimo, sveikatos, nediskriminavimo, teisės į darbą, dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame gyvenime sričių.

Sutrikusio intelekto asmenis atstovaujančios organizacijos “Inlcusion Europe” prezidentė Maureen Piggot, Europos Parlamento diskusijoje pasisakė apie kliūtis ir sunkumus, su kuriais susiduria asmenys su intelekto sutrikimais. Ji pasmerkė iki šiol egzsituojančias praktikas, kai tūkstančiai sutrikusio intelekto asmenų negali balsuoti ir taip įgyvendinti savo politinių teisių dėl ydingų nacionalinių teisinio veiksnumo ir globos įstatymų bei vyraujančių negatyvių nuostatų. Taip pat neužtikrinama prieinama ir pritaikyta informacija. Maureen Piggot skatina visa Europą imtis konkrečių žingsnių, kad būtų įgyvendintos esminės visų žmonių teisės dalyvauti politiniame gyvenime.

Europos negalios forumo ir kitų tarptautinių neįgaliųjų organizacijų atstovai priminė, kad visuose su Kovnencijos įgyvendinimu susijusiuose procesuose labai svarbus visų žmonių su negalia interesus ginančių organizacijų įsitraukimas. ES institucijos turi užmegzti efektyvų dialogą su šiomis organizacijomis.

Plačiau skaitykite čia