Dėl translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje LGL kreipėsi į LR Seimo narius | NLIF

Dėl translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje LGL kreipėsi į LR Seimo narius

Š. m. gruodžio 10 dieną nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL atviru laišku kreipėsi į LR Seimo narius dėl efektyvaus translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje. Savo laišku tarptautinės žmogaus teisių dienos proga asociacija LGL siekia atkreipti šalies įstatymų leidėjų dėmesį į vieną didžiausių žmogaus teisių skaudulių Lietuvoje, būtent – neegzistuojančią galimybę translyčiams asmenims įgyvendinti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą.

Translyčiai asmenys išlieka viena labiausiai socialiai pažeidžiamų ir diskriminuojamų visuomenės grupių mūsų šalyje. Net 60 proc. translyčių asmenų Lietuvoje patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Prie šios situacijos reikšmingai prisideda translyčių asmenų poreikių ignoravimas iš valstybės institucijų, kurių tikslas – tarnauti visiems žmonėms, pusės.

Nors dar 2001 metais įsigaliojusios Civilinio kodekso redakcijos 2.27 straipsnis numato, jog „[n]esusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį“, praėjus beveik penkiolikai metų po šios nuostatos įsigaliojimo, lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką turintis sureguliuoti atskiras įstatymas išlieka nepriimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą. Sprendime nurodoma, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalo nutraukti Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus gyvenimo gerbimą) pažeidimą, sureguliuodama lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Šis EŽTT sprendimas vis dar nėra įgyvendintas.

2015 m. lapkričio 9 dieną Teisingumo ministerijos Vyriausybei pateiktame Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projekte Nr. 15-12302 numatoma, jog asmens dokumentai translyčiams asmenims bus keičiami tik atlikus „chirurginę išorinių lytinių organų korekciją“. Kita vertus, pateiktas projektas nenumato įpareigojimo šiems asmenims teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Kitais žodžiais tariant, Lietuvos Respublika siekia kelti neįmanomus išpildyti reikalavimus – norint pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, reikia atlikti pilną medicininę lyties keitimo procedūrą, nors faktiškai to padaryti Lietuvoje šiuo metu yra neįmanoma. Minimą įstatymo projektą patvirtinus Vyriausybės lygmeniu, atitinkamos Civilinio kodekso ir lydinčiųjų teisės aktų pataisos bus teikiamos LR Seimui svarstyti.

Siūlomas reguliavimas taip pat ignoruoja translyčius asmenis, kurie nenori ir/ar negali medicininiu būdu keisti savo lyties, tačiau siekia teisinio savo lytinės tapatybės pripažinimo. Toks pripažinimas yra būtina sąlyga sėkmingai integruojantis ekonominiame bei socialiniame šalies gyvenime. Šiuo metu septyniolika Europos valstybių suteikia galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomosios chirurginės operacijos. Analogišką principinę poziciją šiuo klausimu yra išreiškusi ir Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo rezoliucijoje 2048(2010).

Dėl šių priežasčių asociacija LGL kreipėsi į LR Seimo narius su prašymu aktyviai įsitraukti į minimų Civilinio kodekso pataisų svarstymo procesą LR Seime, siekiant užtikrinti greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros sukūrimą Lietuvoje. Savo ruožtu asociacija LGL pabrėžia, jog esant poreikiui, organizacijos atstovai džiaugtųsi galėdami pasidalinti gerąja užsienio valstybių praktika, efektyviai užtikrinant translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus, bei pateikti konkrečius pasiūlymus, siekiant reglamentuoti su lyties keitimu susijusią procedūrą taip, kad būtų atsižvelgta į realius translyčių asmenų poreikius.

Portale manoteises.lt startavo LGL #TRANS_LT elektroninė peticija, kurios tikslas – aktyviai paraginti šalies įstatymų leidėjus, politikos formuotojus bei įgyvendintojus įtvirtinti su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais suderinamą nacionalinį teisinį reguliavimą, sudarant galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus neatlikus chirurginės lyties keitimo operacijos. Peticija taip pat raginama užtikrinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakeitimo procedūrą, apimančią tiek galimybę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, tiek galimybę gauti prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas.

>>> PASIRAŠYK PETICIJĄ ČIA <<<