Diskusija Klaipėdoje: ar deinstitucionalizacijos idėja nereali, ar tiesiog nesame tinkamai pasirengę? | NLIF

Diskusija Klaipėdoje: ar deinstitucionalizacijos idėja nereali, ar tiesiog nesame tinkamai pasirengę?

Paskutinė diskusijų apie deinstitucionalizaciją stotelė – Klaipėda, ten įvyko finalinis, dešimtasis, Lietuvos neįgaliųjų forumo organizuotų diskusijų ciklo susitikimas. Visų diskusijų patirtis bus apibendrinta Seime gruodžio 2 – ąją rengiamoje spaudos konferencijoje.

Klaipėdos regiono specialistai, kaip pasitaikydavo ir kitur, turėjo daug klausimų dėl žmonių su negalia padėties po globos institucijų pertvarkos. Globos įstaigų atstovai dalinosi patirtimis, kaip kai kuriems jų buvusiems globotiniams savarankiškas gyvenimas baigėsi liūdnai, tačiau tai tik patvirtinino, kad tie žmonės negavo reikiamos paramos savo bendruomenėje, nes paslaugų ir pagalbos vis dar labai trūksta. Tokia situacija rodo, jog pertvarkai dar nepasirengta, nėra sukurtas alternatyvių paslaugų tinklas. Kai kurie diskusijos dalyviai mano, kad pokyčiams nesubrendusi ir kita pusė, t.y. visuomenė, kuri dar nepalankiai vertina žmonių su negalia kaimynystę.

Kyla klausimų ir dėl žmonių su sudėtingomis negaliomis, kurių globa reikalauja ypatingos priežiūros. Kas su jais nutiks po deinstitucionalizacijos? Ar jie sugebės išgyventi savarankiško gyvenimo namuose? Taip pat pastebima, jog šeimose globojami žmonės su negalia dažnai neruošiami savarankiškam gyvenimui, jie apsupti didelės globos ir neišmokyti pasirūpinti savimi taip, kaip iš tiesų gebėtų.

Liko neaiški Palangos savivaldybės padėtis, nes diskusijoje nedalyvavo nei vienas jos atstovas. Taip pat nebuvo seniūnijų lygmens atstovų (seniūnų, seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų), todėl nesužinojome, su kokiomis problemomis susiduriama mažiausiuose administraciniuose vienetuose.

Plečiant bendruomeninių paslaugų tinklą savivaldybės ragina nevyriausybinį sektorių teikti paraiškas ir imtis paslaugų teikimo funkcijų.

Primename, kad diskusijų apie deinstitucionalizaciją tikslas – skatinti probleminių neįgaliųjų socialinės globos sistemos pertvarkos bei paslaugų plėtros neįgaliesiems bendruomenėje klausimų sprendimą, pristatyti perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų (deinstitucionalizacijos) bei žmonių su negalia teisės gyventi savarankiškai bendruomenėje įgyvendinimo Lietuvoje planus, rezultatus ir galimas perspektyvas.

Drauge su diskusijomis po Lietuvą keliavo ir fotografijų ciklas „Tapatybės iliuzija“. Ši paroda yra viena iš priemonių ilgainiui sklaidyti nepagrįstus mitus apie žmonių su negalia teisę gyventi savarankiškai. Galbūt pažvelgus į nuasmeninto žmogaus, patekusio į globos instituciją, gyvenimo akimirkas pavyks šiek tiek kitaip pažvelgti į sistemą, taip reikalingą konstruktyvių pokyčių – tam, kad kiekvienam mūsų būtų užtikrinta prigimtimi grįsta laisvė gyventi oriai. Parodą galima pamatyti ir Lietuvos neįgalųjų forumo interneto svetainės e-galerijoje.

Plačiau skaitykite čia.