Konferencijos tema – tautinių mažumų teisių apsauga | NLIF

Konferencijos tema – tautinių mažumų teisių apsauga

Vilniaus miesto savivaldybėje spalio 23 d. vyko konferencija „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metų tendencijos“, kurią surengė Europos žmogaus teisų fondas (EFHR), minintis įsikūrimo penkerių metų sukaktį.

Konferencijos dalyvius sveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Konferencijos buvo apžvelgta tautinių mažumų apsauga Lietuvoje, EFHR veikla šioje srityje per penkerius metus, nagrinėta, kaip Lietuvoje įgyvendinama Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, kiti teisės aktai. Buvo pabrėžta tautinių mažumų integracijos į visuomenės gyvenimą svarba, teisė mokytis gimtąja kalba, galimybė rašyti asmenvardžius originalo kalba, o topografinius pavadinimus tankiai gyvenamose tautinių mažumų vietovėse – ir nevalstybine kalba. Akcentuota, kad rinkimų kampanijų metu informacija būtų teikiama ir tautinių mažumų kalbomis, nesitaikstoma su rasistiniais, ksenofobiškais, antisemitiniais komentarais internete. Tačiau, kaip buvo pažymėta konferencijoje, tautinių mažumų padėtis Lietuvoje gerėja ir atitinka tarptautinius standartus.

Pranešimus skaitė Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO), Europos mažumų centro (ECMI), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnai, mokslininkai.

Apie Lietuvos tautinių mažumų padėtį, jų veiklą, nuo liepos mėnesio įkurto Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės funkcijas ir uždavinius konferencijoje pranešimą skaitė šio departamento atstovas Arturas Zapolskis.

Plačiau skaitykite čia.