Diskusija Vilniuje: politinė valia pertvarkyti globos sistemą yra, tačiau ko reikia, kad tai pavyktų? | NLIF

Diskusija Vilniuje: politinė valia pertvarkyti globos sistemą yra, tačiau ko reikia, kad tai pavyktų?

Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) jau septintą kartą prie vieno stalo sukvietė visas globos sistemos pertvarkos grandis – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldos atstovus, taip pat globos įstaigų darbuotojus, nevyriausybes organizacijas ir šią sritį tyrinėjančius mokslininkus. Šįkart diskusija tapo didesnio renginio – forumo apie socialinio virsmo valdymą – dalimi, todėl susirinkusieji turėjo galimybę išklausyti ir kitų su pertvarka susijusių pranešimų bei išgirsti vieną žinomiausių sisteminės organizacijų raidos tyrėjų, Harvardo ir Bostono universitetų profesorių, William Torbert.

Diskusijoje dalyvavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė, pabrėžė, kad politinė valia reformą įgyvendinti yra, dėl to jau nebediskutuojama, tačiau prieš imantis pertvarkos, būtina išanalizuoti kiekvieno regiono situaciją. Pasak Toleikienės, svarbiausias uždavinys šiuo metu yra išsiaiškinti, kokiose šeimose neįgalieji gyvena, kokia jų padėtis, kokių paslaugų stinga, ir tik tada imtis veiksmų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad pokyčiams turi pasirengti tiek globos paslaugų teikėjai, tiek ir pati visuomenė, nes vis dar gajūs stereotipai ir neigiamos nuostatos negalią turinčių žmonių atžvilgiu.

LNF direktorė Henrika Varnienė pastebėjo, kad nevyriausybinių organizacijų teikiamoms bendruomeninėms paslaugoms regionuose skiriama tik 1-3 procentai iš socialinėms paslaugoms skiriamo savivaldybės biudžeto, o likę 97 procentai – tiesioginiam savivaldybės įstaigų finansavimui. Šiais metais buvo atliktas kokybinis tyrimas ir įvertinta, kad ypatingai išaugo poreikis lanksčių bendruomeninių paslaugų, teikiamų namuose, poreikis, todėl akivaizdu, kad tokio tipo paslaugos turi būti plečiamos. Šiai minčiai pritarė ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, pasigendantis aktyvesnio valstybinių institucijų bendradarbiavimo su NVO sektoriumi.

LNF primena, kad pertvarkos procesuose Lietuvos savivaldai tenka ypatingai svarbus vaidmuo – užtikrinti žmonėms su negalia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (Lietuvoje ratifikuotos 2010 m.) nuostatų įgyvendinimą. Žmonių su negalia bendruomenei itin svarbus išlieka Konvencijos 19 str. įgyvendinimas – gyvenimas savarankiškai ir integracija į bendruomenę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau pradėjo pirmuosius pertvarkos žingsnius. Mes, Lietuvos neįgaliųjų forumas, tęsiame šią veiklą toliau, – skatiname vietos bendruomenes, regionų plėtros tarybas, žmones su negalia, savivaldą ir neįgaliuosius atstovaujančias organizacijas imtis iniciatyvų ir pradėti šio straipsnio įgyvendinimą vietose, naudojant vietos potencialą, nacionalinius bei savivaldos finansinius išteklius bei planuojamą Europos struktūrinę paramą (pvz. kaimo bendruomenėms, regioninei plėtrai ir pan.).

Į kitą diskusiją kviesime Šiauliuose, spalio 5 d.