Europos Parlamentas ragina Lietuvą pripažinti vienalyčių porų sąjungas | NLIF

Europos Parlamentas ragina Lietuvą pripažinti vienalyčių porų sąjungas

Š. m. rugsėjo 8 dieną Europos Parlamentas (EP) balsavimu patvirtino EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešėjos Lauros Ferraros pristatytą pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 metais ataskaitą ir priėmė rezoliuciją, kuria, be kita ko, raginama imtis konkrečių veiksmų siekiant LGBT* žmogaus teisių įtvirtinimo Europos Sąjungoje.

Ataskaitoje dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013-2014 metais Europos Parlamentas pateikia šias rekomendacijas:

  • Sveikina Europos Sąjungos valstybių narių sprendimą įteisinti tos pačios lyties asmenų santuoką ir ragina Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Bulgariją, Kiprą, Graikiją, Italiją, Rumuniją ir Slovakiją pripažinti tos pačios lyties asmenų santykius.Europarlamentarai pabrėžia, jog LGBTI asmenų teisės bus geriau apsaugotos įtvirtinus galimybę sudaryti vienalytę santuoką ar civilinę partnerystę.
  • Ragina Europos Komisiją laikytis įsipareigojimo pristatyti veiksmų planą (LGBTI) asmenų teisėms apsaugoti. Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė būtinybę Europos Sąjungos lygmeniu priimti strategiją, kuria būtų įtvirtinta lygybė, nepaisant asmens seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.
  • Ragina Europos Sąjungą nebevilkinti Europos Tarybos siūlomos horizontaliosios lygių galimybių direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, priėmimo.
  • Ragina imtis efektyvių priemonių siekiant įtvirtinti apsaugą nuo visų formų neapykantos nusikaltimų ir aiškiai apibrėžti neapykantos nusikaltimų tyrimo standartus bei baudžiamąją atsakomybę už šiuos nusikaltimus.
  • Ragina Europos Sąjungos valstybes nustatyti sankcijas valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie viešai kursto diskriminuoti LGBT* asmenis; skatinti lygybės ir nediskriminavimo politiką darbovietėje.
  • Ragina Europos Sąjungos valstybes nares įtvirtinti greitas, skaidrias ir prieinamas teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūras be priverstinio pobūdžio sterilizacijos procedūrų.
  • Reiškia susirūpinimą, jog translytiškumas daugelyje valstybių narių vis dar laikomas psichiniu sutrikimu ir ragina nares peržiūrėti psichinių sutrikimų sąrašus, užtikrinant, jog translyčiai asmenys turėtų galimybę gauti reikalingas medicinines paslaugas.
  • Apgailestauja, kad Europos Sąjungoje vis dar plačiai paplitusios be interseksualaus nepilnamečio asmens sutikimo atliekamos priverstinės medicininės procedūros, kurios lemia nebepataisomą lyties priskyrimą ir sterilizaciją.

„Šia rezoliucija Europos Parlamentas dar kartą priminė Europos Sąjungos valstybėms narėms apie pozityvią pareigą saugoti ir ginti visų piliečių žmogaus teises. Tikimės, jog mūsų šalies valdžios atstovai neatidėlios civilinės partnerystės įstatymo priėmimo ir taip užtikrins, kad Lietuvos Respublika remiasi visų piliečių lygiateisiškumo principu ir gina tiek heteroseksualias, tiek tos pačios lyties poras,“ – komentavo asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Parlamento priimtą rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje ir tikisi, jog tvirta Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, pripažinti tos pačios lyties asmenų santykius bei imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant LGBT* žmogaus teisių įtvirtinimo.

Plačiau skaitykite čia.