LR Užsienio reikalų ministerija: „Tarptautinė bendruomenė privalo siekti žmogaus teisių įtvirtinimo“ | NLIF

LR Užsienio reikalų ministerija: „Tarptautinė bendruomenė privalo siekti žmogaus teisių įtvirtinimo“

Š. m. rugsėjo 3 dieną nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL gavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento raštą, kuriuo informuojama apie Lietuvos Respublikos poziciją š. m. rugpjūčio 24 dieną vykusiame Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje. Atsakydami į š. m. rugpjūčio 27 dieną asociacijos LGL pateiktą užklausą dėl įvykių Sirijoje, Irake ir Libijoje, kurių metu pažeidinėjamos prigimtinės LGBT* asmenų žmogaus teisės, LR Užsienio reikalų ministerijos atstovai pažymėjo, jog JT Saugumo Tarybos posėdis buvo uždaras ir pateikė Lietuvos pasisakymo posėdyje tekstą.

„Lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija vis dar pasitelkiama siekiant pateisinti rimtus žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje. LGBT* asmenys yra socialiai pažeidžiama visuomenės grupė, kurios atstovai neretai tampa persekiojimo, diskriminacijos ir patyčių aukomis.

„Islamo valstybės“ (ISIS) kontroliuojamose teritorijose gyvenantys Sirijos ir Irako piliečiai kiekvieną dieną susiduria su sunkiais nusikaltimais žmogiškumui ir tarptautinės žmogaus teisės pažeidimais. Pasibaisėtiną teroristų vykdomą smurtą dėl seksualinės orientacijos dokumentuojančios nuotraukos ir vaizdo įrašai kelia didelį susirūpinimą. Šios egzekucijos skirtos įbauginti asmenis, kurie neatitinka tam tikrų nustatytų standartų.

Nėra paprasto atsakymo, kaip sustabdyti ekstremistų smurtą. Tikime, jog šiandienos susitikimo metu vykstančios diskusijos prisidės prie universalaus tarptautinės teisės standartų, ypatingai – nediskriminavimo, taikymo, nes „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“.

Vis dėlto, tarptautinė bendruomenė privalo bendradarbiauti siekiant žmogaus teisių kiekvienam įtvirtinimo, nepaisant asmens seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Socialiai pažeidžiamų grupių atstovų kankinimas, smurtas ir žudymas yra nepateisinamas ir privalo būti viešai pasmerktas. Būtina siekti, kad nusikaltėliai būtų nubausti, nesvarbu kur ir kada šie nusikaltimai įvyko.

Sveikiname pozityvius žingsnius, siekiant apsaugoti LGBT* asmenis nuo žmogaus teisių pažeidimų pastaraisiais dešimtmečiais. Daugelyje šalių buvo reglamentuoti atsakomybę už neapykantos nusikaltimus numatantys įstatymai ir kitos priemonės, kuriomis siekiama pasipriešinti neapykantos nusikaltimams dėl homofobijos. Kai kurios šalys taip pat sustiprino nediskriminavimo įstatymus, kurie įtvirtina efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais. Visos šalys privalo gerbti žmogaus teises ir prisiimti pozityvią pareigą apsaugoti žmogaus teises ir žmonių gyvybes,“ – rašoma Lietuvos kreipimesi JT Saugumo Tarybos posėdyje.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos poziciją dėl įvykių Sirijoje, Irake ir Libijoje, kurių metu pažeidinėjamos prigimtinės LGBT* asmenų žmogaus teisės. Asociacija LGL tikisi, jog visos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės, tarp jų ir Lietuva, nedelsiant imsis priemonių, siekiant pasipriešinti teroristinių grupuočių vykdomam LGBT* asmenų persekiojimui.

Plačiau skaitykite čia.