Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinės meditacijos centro „Ojas“ lankytojos skundą dėl teisės į religijos laisvę pažeidimo | NLIF

Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinės meditacijos centro „Ojas“ lankytojos skundą dėl teisės į religijos laisvę pažeidimo

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Neringos Mockutės peticiją prieš Lietuvą (Nr. 66490/09), kurioje, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), pareiškėja skundžiasi, kad informacijos apie jos gydymą viešinimas televizijos laidoje ir šios informacijos pateikimas jos motinai pažeidė jos teisę į privatumą. Taip pat pareiškėja, remdamasi Konvencijos 9 straipsniu (minties, sąžinės ir religijos laisvė), skundžiasi, kad psichiatrijos ligoninėje buvimo metu jai buvo apribota galimybė išpažinti religiją.

Peticijoje pareiškėja N. Mockutė teigia, kad LNK televizijos laidoje „Srovės“ buvo pateikta informacija, iš kurios galima identifikuoti jos asmenį, nors tokiam informacijos pateikimui sutikimo pareiškėja nedavė. Be to, žurnalistų pateikta informacija buvo pagrįsta pareiškėją gydžiusios psichiatrės teiginiais, tačiau tokie duomenys apie sveikatą yra konfidencialūs ir negali būti pateikti be paciento sutikimo. Taip pat pareiškėja skundžiasi, kad gydytojai psichiatrai gydymo eigoje nustatytą diagnozę ir patį gydymo faktą neteisėtai atskleidė pareiškėjos motinai.

Skųsdamasi religijos laisvės pažeidimu pareiškėja nurodo, kad jai būnant Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, pareiškėja negalėjo nei palikti ligoninės patalpų, siekdama dalyvauti meditacijose Osho meditacijos centre „Ojas“, nei medituoti individualiai dėl griežto ligoninės režimo ir privatumo ligoninėje neužtikrinimo. Taip pat ji teigia, kad psichiatrai vykdė „kritiško pareiškėjos požiūrio jos religijos atžvilgiu formavimą“.

Plačiau skaitykite čia.