A. Lobačevskytė paskirta lygių galimybių kontroliere | NLIF

A. Lobačevskytė paskirta lygių galimybių kontroliere

Š. m. birželio 18 dieną Seimas paskyrė Agnetą Lobačevskytę lygių galimybių kontroliere. Per slaptą balsavimą už jos kandidatūrą balsavo 61 Seimo narys, 32 buvo prieš, 12 parlamentarų susilaikė.
2013 metų gruodžio 19 d. Seimas nepaskyrė į šias pareigas Seimo Pirmininkės L. Graužinienės pasiūlytos profesorės, nepriklausomos teisės ekspertės Lyros Jakulevičienės. Dėl jos kandidatūros vyko netgi du slapti balsavimai, tačiau jie L. Jakulevičienei buvo nepalankūs.
2014 metų lapkričio 25 d. Seimas nepritarė ir advokatės Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės paskyrimui lygių galimybių kontroliere.

Iki šiol laikinai lygių galimybių kontrolierės pareigas ėjo vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Lygių galimybių kontrolierių Seimo Pirmininko teikimu 5 metams skiria ir atleidžia Seimas.

Lygių galimybių kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo bei teikia su tuo susijusias objektyvias ir nešališkas konsultacijas.

Lygių galimybių kontrolierius atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų.

Lygių galimybių kontrolierius keičiasi turima informacija su analogiškas funkcijas atliekančiomis Europos Sąjungos įstaigomis.

Plačiau skaitykite čia.