ES lyčių lygybės strategija: EP nariai ragina stiprinti stebėseną | NLIF

ES lyčių lygybės strategija: EP nariai ragina stiprinti stebėseną

Antradienį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos po 2015 m., kurioje ragina nustatyti aiškesnius būsimos strategijos tikslus ir užtikrinti veiksmingesnę jos įgyvendinimo priežiūrą. Tai leistų pažaboti diskriminaciją darbo rinkoje, švietimo ir sprendimų priėmimo srityse, pažymėjo EP nariai.

Rezoliucijoje Europos Komisija raginama parengti ir priimti naują Europos moterų teisių ir lyčių lygybės strategiją, kurioje kartu būti nurodyti konkretūs veiksmai, kaip stiprinti įvairių moterų grupių, apimančių neįgalias moteris, migrantes ir etninėms mažumoms priklausančias moteris, romų moteris, pagyvenusias moteris, vienišas moteris ir LGBTI asmenis, teises.

„Nepaisant skirtumų EP nariai susikoncentravo į pagrindinį tikslą – pasiekti tikrą lyčių lygybę Europoje. Rezoliucija taps geru pagrindu naujajai ES lyčių lygybės strategijai“, – pažymėjo EP pranešėja Maria Noichl (Socialistai ir demokratai, Vokietija).

Kova su naujomis smurto prieš moteris formomis

Europarlamentarai ragina Komisiją pasiūlyti naujas taisykles, kurios įpareigotų saugoti moteris nuo prievartos. Jie siūlo sutelkti dėmesį į naujas smurto prieš moteris ir mergaites formas – kibernetinį priekabiavimą, persekiojimą ir patyčias. Rezoliucijoje akcentuojama, kad skurdas ypač paliečia moteris, o tai gali padidinti prekybą moterimis, seksualinį išnaudojimą ir prostituciją, todėl ES valstybės turi rasti būdus, kaip mažinti paklausą prostitucijai.

Šeiminio gyvenimo ir darbo derinimas

Moterų užimtumui padidinti būtinos tinkamos motinystės ir tėvystės atostogos, pažymi EP nariai. Jie taip pat atkreipia dėmesį į tinkamų ir kokybiškų vaiko priežiūros paslaugų, kurias būtų galima suderinti su darbo laiku, poreikį bei lanksčių darbo formų svarbą.

ES valstybės turi kovoti su mažų garantijų ir nedeklaruojamu moterų darbu, kuris veda prie skurdo jų tarpe didėjimo, teigiama rezoliucijoje. Joje taip pat raginama mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkį.

Daugiau moterų vadovaujančiose pareigybėse

EP nariai ragina Tarybą pateikti savo poziciją dėl moterų kvotų įmonių valdybose, atkreipdami dėmesį, kad moterų atstovavimas sėkmingai išaugo tose valstybėse, kurios įvedė privalomas kvotas.

Europarlamentarai ragina subalansuoti moterų ir vyrų atstovavimą savivaldybių tarybose bei parlamentuose, o tam svarbu rinkimų sąrašus sudaryti atsižvelgiant į lytį.

Sveikata ir švietimas

Europos Parlamentas ragina užtikrinti kokybiškas ir lengvai prieinamas paslaugas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, saugaus ir teisėto dirbtinio aborto ir kontracepcijos srityse. EP nariai „ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti lytinio švietimo programas mokyklose“.

Rezoliucijoje ES valstybės kviečiamos skatinti subalansuotą moterų įvaizdžio kūrimą žiniasklaidoje, kuris nebūtų paremtas stereotipais. „Kova su moksleivių, tėvų ar mokytojų priekabiavimu ir išankstiniu nusistatymu prieš LGBTI asmenis mokyklose turėtų būti dalis ES pastangų kovojant su lyčių stereotipais“, pažymi europarlamentarai.

Rezoliucijai pritarė 341 EP narys, 281 nepritarė, o 81 susilaikė.