Europos neįgaliųjų forumo 2015 m. visuotinis susirinkimas: skatinant žmogaus teises Europoje | NLIF

Europos neįgaliųjų forumo 2015 m. visuotinis susirinkimas: skatinant žmogaus teises Europoje

2015 m. gegužės 30-31 d. Varšuvoje įvyko Europos neįgaliųjų forumo (toliau – EDF) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo neįgaliųjų bendruomenės atstovai iš daugumos Europos šalių, kartu su Europinių institucijų, t. y. Europos Komisijos, Europos Ombudsmeno įstaigos, Pagrindinių teisių agentūros ir Lenkijos valdžios atstovais. Visuotinio susirinkimo metu buvo aktyviai diskutuojama apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Europoje ir atskirose šalyse narėse. EDF ir jo nariai priėmė rezoliuciją dėl atskiro Direktorato, kuris būtų atsakingas už JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencijos) įgyvendinimą Europos Sąjungos mastu, paskyrimo ir rezoliuciją, skatinančią ES nedelsiant ratifikuoti Marakešo sutartį.

Pradėdamas susitikimą EDF Prezidentas Yannis Vardakastanis pabrėžė, kad 2017 m. bus ypatingai svarbūs, – tąmet bus minimas EDF veiklos dvidešimtmetis ir 10 metų nuo to momento, kai 2007 m. kovą buvo paskelbta JT Neįgaliųjų teisių konvencijos pasirašymo pradžia. Todėl jis pasiūlė EDF ir narius 2017 m. inicijuoti ir organizuoti ES ir nacionalines kampanijas, skatinančias Konvencijos nuostatų įgyvendinimą be jokių trukdžių. Šiam pasiūlymui buvo vienbalsiai pritarta visuotinio narių susirinkimo.

„Mes privalome apjungti visas jėgas, siekiant įgyvendinti JT Konvenciją. Ir ne tik šalyse, kurios prisijungė prie Konvencijos. Konvencija turi būti įgyvendinta visos Europos ir pasaulio mastu, siekiant užtikrinti visų žmonių su negalia lygias teises“, – kalbėjo EDF Prezidentas.

Maria Krol, Lenkijos neįgaliųjų forumo Tarybos pirmininkė, pabrėžė, kad yra labai svarbu Vyriausybėms kartu su neįgaliųjų nevyrausybinėmis organizacijomis patvirtinti Konvencijos įgyvendinimo strategiją, kurioje atsispindėtų konkrečios užduotys, terminai ir visų suinteresuotų šalių atsakomybės. Tikrasis Konvencijos įgyvendinimas turi vykti visais vyriausybės ir pilietinės visuomenės lygmenimis. Anot jos, visuomenės mąstysena atsispindi darbuose. Jeigu bus sukurta iš tiesų atvira, tolerantiška ir įtrauki visuomenė, tai bus naudinga kiekvienam visuomenės nariui.

M. Marcinska iš Lenkijos Darbo ir socialinės politikos ministerijos pabrėžė neįgaliems piliečiams aktualių klausimų viešinimo svarbą. Jos teigimu, prieinama aplinka ir prieinamos paslaugos gerina kiekvieno žmogaus gyvenimą.

Plačiau skaitykite čia.