Lietuvos žydai tremtiniai – nepapasakota istorija | NLIF

Lietuvos žydai tremtiniai – nepapasakota istorija

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 2015 m. birželio 4 d. 17 val. maloniai kviečia Jus į paskaitą Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius) „Lietuvos žydai tremtiniai – nepapasakota istorija“ su lektore dr. Violeta Davoliūte.

1941-aisiais metais sovietų vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai palietė visas etnines grupes, tarp jų ir žydų kilmės Lietuvos gyventojus. Pirkliai, tarnautojai, pramonininkai ir kiti sovietinio režimo priešais paženklinti Lietuvos žydai buvo su šeimomis tremiami į tolimus Sovietų Sąjungos regionus, kalinami lageriuose ir kalėjimuose. Ši tremčių istorijos dalis nėra plačiai ištyrinėta ir kol kas menkai žinoma Lietuvos visuomenei. Kaip Lietuvos žydai išgyveno tremtį? Kaip tarpusavyje bendravo įvairios etninės tremtinių grupės? Kaip ištremtieji Lietuvos žydai jautėsi grįžę į savo tėvynę Lietuvą ir neradę Holokausto sunaikintų šeimų ir bendruomenių? Kokia jų išvykimo iš Lietuvos į Izraelį istorija ir santykis su Lietuva šiandien? Šias temas, remdamasi nauja Izraelyje, Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje surinkta mokslinių tyrimų medžiaga paskaitoje aptars kultūros istorikė dr. V. Davoliūtė.

Plačiau skaitykite čia.