Aptarti nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu klausimai | NLIF

Aptarti nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu klausimai

Kokios yra nediskriminavimo skatinimo priemonės, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvoje gyvenantys kitataučiai, emigrantai iš trečiųjų šalių? Šie ir daug kitų klausimų buvo nagrinėjami gegužės 20 d. Lietuvių kalbos institute vykusiame seminare, skirtame nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu ugdymui. Jame dalyvavo valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Kultūros viceministrė Patricija Poderytė, sveikindama seminaro dalyvius, pažymėjo didelę nediskriminavimo ugdymo svarbą mūsų visuomenės gyvenime. „Reikia apie tai kalbėti vaikų darželiuose, mokyklose, šeimose, kolektyvuose. Bet koks diskriminavimas, taip pat diskriminavimas dėl tautybės, rasės ir kalbos, negali būti toleruojamas, – sakė viceminstrė.

Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja prof. dr. Grasilda Blažienė pasidalino mintimis apie kitokią kultūrinę ir kalbinę aplinką, kai jai ir jos šeimai teko gyventi ir dirbti įvairiuose žemynuose ir šalyse.

Pranešimus seminare skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė, habil. dr. Kazimieras Garšva, doc. dr. Grigorijus Potašenko, publicistas Anatolijus Lapinskas, dr. Elžbieta Kuzborska, habil. dr. Prof. Alvydas Nikžentaitis.

Pranešėjai nušvietė diskriminavimo ir nediskriminavimo elementus kalboje, viešojoje erdvėje, analizavo kalbos kaip tautinės tapatybės svarbą, Lietuvos praktiką tarptautinių standartų kontekste, ugdant nediskriminavimą kalbos pagrindu.

Apibendrindamas seminaro darbą, Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas teigė, kad nediskriminavimas tautybės, rasės ir kalbos pagrindu turi tapti gyvenimo norma, negalima taikstytis su diskriminavimo atvejais. Jis pažymėjo, kad panašūs seminarai, diskusijos bei kt. bus organizuojami ir ateityje.

Seminarą surengė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvių kalbos institutas, įgyvendinant vieną iš Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonių. Tokiam planui Vyriausybė pritarė š. m. sausio 28 d. Juo siekiama mažinti diskriminaciją, užtikrinant lygias galimybes, bei didinti visuomenės sąmoningumą ir pagarbą žmogui. Plane, be nediskriminavimo skatinimo įvairių gyventojų grupių(pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių, transseksualių asmenų ir kt.) atžvilgiu, numatytos priemonės ir dėl nediskriminavimo skatinimo tautinių mažumų atžvilgiu. Plano įgyvendinimo laikotarpis – 2015 – 2020 m. Tarpinstituciniame veiklos plane numatytas priemones vykdo Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Teisingumo, Užsienio reikalų ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos darbo birža, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos teisės institutas.

Plačiau skaitykite čia.