Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žmonių su negalia | NLIF

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žmonių su negalia

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) kartu su kitomis Europos neįgaliųjų organizacijomis džiaugiasi, kad vakar, gegužės 20 d., Europos Parlamentas (toliau – EP) priėmė rezoliuciją, kuria išreiškė tvirtą paramą visapusiškam Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencijos) įgyvendinimui. Rezoliucija priimta reikšmingu daugumos pritarimu. LNF reiškia ypatingą padėką EP narei Vilijai Blinkevičiūtei, taip pat pritarusiai dokumento įtvirtinimui.

Rezoliucijoje nurodoma, kad EP turėtų pilnavertiškai dalyvauti Konvencijos įgyvendinimo ir stebėjimo procesuose. Dokumente taip pat pabrėžiamas Konvencijos priežiūros procesas ir konstruktyvaus dialogo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto svarba.

Europos neįgaliųjų forumas (EDF) išreiškė palankią poziciją dėl tokios Europos Parlamento rezoliucijos patvirtinimo. Organizacijos atstovų teigimu, ši Europos Sąjungos institucija, atstovaujanti 500 mln. Europos Sąjungos piliečių, turi vienodomis sąlygomis su kitomis institucijomis dalyvauti kuriant Europos Sąjungos teisinius dokumentus ir politikos strategijas dėl žmonių su negalia.

Priimdamas rezoliuciją EP patvirtino savo įsipareigojimą dėl dviejų svarbių teisės dokumentų – Europos preinamumo akto ir Antidiskriminacinės direktyvos – priėmimo: abu teisės aktai yra esminiai įgyvendinant Konvenciją. Rezoliucija taip pat ragina Europos Sąjungos nares integruoti įsipareigojimus, kylančius iš Konvencijos 12 straipsnio (Lygybė prieš įstatymą) į nacionalinius teisės aktus, ypač žmonių su negalia teisę balsuoti ir būti išrinktais.

Pabrėžiama, kad Europos Sąjunga taip pat turėtų užtikrinti, kad visi planuojami ir įgyvendinami veiksmai skatintų žmonių su negalia įtrauktį ir dalyvavimą per juos atstovaujančias organizacijas. Nes yra tokių dokumentų, pavyzdžiui, Lyčių lygybės planas, į kuriuos nėra įtrauktos konkrečios nuorodos dėl asmenų su negalia.

Plačiau skaitykite čia.