Šešėlinė ataskaita: neįgalieji diskriminuojami daugelyje sričių | NLIF

Šešėlinė ataskaita: neįgalieji diskriminuojami daugelyje sričių

Neįgaliųjų teises ginančių organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir institucijų atstovai buvo pakviesti į Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) narių parengtą šešėlinės (alternatyvios) ataskaitos apie tai, kaip mūsų šalyje įgyvendinama Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencija, pristatymą. Atskleista nemažai skaudulių, kai kurie iš jų, pasak pranešėjų, taisytini nedelsiant.

Šešėlinė ataskaita – alternatyva oficialiajai

LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė priminė, kad kiekviena valstybė, ratifikavusi JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, JT Neįgaliųjų teisių komitetui periodiškai privalo pateikti ataskaitą apie tai, kokių priemonių buvo imtasi įsipareigojimams pagal šią Konvenciją įgyvendinti ir kokios pažangos pasiekta. 2016 m. balandį JT Neįgaliųjų teisių komitetas svarstys oficialią Lietuvos ataskaitą apie Konvencijos įgyvendinimą ir pateiks išvadas bei rekomendacijas, ką reikia daryti, kad būtų geriau užtikrinamos neįgaliųjų teisės.

Kiekviena šalis turi teisę pateikti ir šešėlinę ataskaitą, kurioje pilietinė visuomenė gali atskleisti klausimus, neaptartus ar netinkamai atspindėtus valstybės ataskaitoje. Čia didelis vaidmuo tenka neįgaliųjų organizacijoms. Šiuo metu JT yra pateikta 21 oficiali ir 46 šešėlinės įvairių šalių ataskaitos (beje, Azerbaidžanas yra pateikęs net 7 šešėlines ataskaitas, Švedija – 5).

Lietuvos šešėlinės ataskaitos rengimą ėmėsi koordinuoti LNF. Įvairių neįgaliųjų organizacijų atstovai pateikė savo vertinimus, kaip laikomasi Konvencijos nuostatų užtikrinant neįgaliųjų teises į prieinamumą, lygybę prieš įstatymą, galimybes gyventi savarankiškai, būti ugdomam, gauti tinkamas sveikatos paslaugas, dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime ar darbo rinkoje. Visose šiose srityse įžiūrima daug trūkumų.

Bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova atkreipė dėmesį, kad nors oficialioje ataskaitoje išsamiai aptarti galiojantys teisės aktai, niekur nepaminėti poįstatyminiai dokumentai ir jų įgyvendinimas. Nėra minimos kylančios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. D. Migaliovos manymu, neįgalieji ar jiems atstovaujančios organizacijos tik formaliai įtraukiamos į sprendimų priėmimus visuose valstybės valdymo lygmenyse (neveiksni Neįgaliųjų reikalų taryba, labai mažai neįgaliųjų tarybų prie savivaldybių ir pan.). Be to, daug neįgaliųjų neturi galimybės išreikšti savo valios rinkimuose.

Plačiau skaitykite čia.