Asociacija LGL pristato LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą | NLIF

Asociacija LGL pristato LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą

2015 m. balandžio mėn. asociacijos LGL iniciatyva išleistas LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2015 – 2020 m.), kuriame, atsižvelgiant į esamą LGBT* asmenų situaciją, siekiama pateikti rekomendacijas dėl nediskriminavimo principo užtikrinimo ir visapusiško LGBT* asmenų priėmimo Lietuvos visuomenėje didinimo.

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai (LGBT*) asmenys Lietuvoje išlieka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, o tokia situacija nulemia būtinybę skirti ypatingą dėmesį šios visuomenės grupės patiriamų problemų sprendimui.

Visgi Lietuvoje vis dar ryškus politinės valios trūkumas priimant reikalingus teisės aktus bei įgyvendinant politikos priemones, skirtas gerinti LGBT* asmenų teisių padėtį – kaip pažymima Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos 2013 metų ataskaitoje suformuluotose išvadose, valstybė vis dar nesiima pozityvių veiksmų, siekdama platesnės LGBT* asmenų įtraukties Lietuvos visuomenėje.

Tikslinio LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano būtinybę dar labiau sustiprina tai, kad dėmesys, kuris skiriamas diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 2015 m. sausio 28 d. priimtame Nediskriminavimo skatinimo 2015-2020 metų tarpinstituciniame veiklos plane yra akivaizdžiai nepakankamas siekiant spręsti kompleksines LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos ir priėmimo visuomenėje problemas – plane numatyta tik viena specifiškai transseksualių asmenų teisių apsaugai skirta priemonė, konkrečiai – Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje tyrimas.

Šiame leidinyje pateikiamos rekomendacinės priemonės buvo išskirtos atsižvelgiant į 2010 metų kovo 31 dienos Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais, atsižvelgiant į atskirų Europos valstybių gerąją praktiką, Lietuvos teisinį ir socialinį kontekstą bei aktualiausias LGBT* teisių apsaugos problemas.

Leidiniu tikimasi atkreipti politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria LGBT* asmenys, bei paskatinti nuoseklios nediskriminavimo strategijos formavimą bei įgyvendinimą valstybės lygmeniu.

Leidinys prieinamas LGL internetinėje svetainėje adresu: www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2015-m/. Ten pat galima rasti ir išsamią leidinio versiją.

Plačiau skaitykite čia.