NLĮF organizuoja žmogaus teisių konferenciją „Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“ | NLIF

NLĮF organizuoja žmogaus teisių konferenciją „Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“

Vienos dienos trukmės žmogaus teisių konferenciją „Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“ 2015 m. balandžio 20 d. 10-16 val. organizuoja Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, bendradarbiaudamos su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT), Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Seimo Europos informacijos centru. Tai unikali proga apžvelgti su lygybės ir įvairovės aspektų integravimu susijusias tendencijas Europos Sąjungoje (ES) ir įvertinti bei numatyti veiksmus, kuriuos dar reikia atlikti tam, kad piliečių teisės būtų užtikrinamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Konferencijos metu bus aptariama:

(1) Pagrindinės teisės Europos Sąjungoje (ES): dabarties iššūkiai ir pasiekimai;

(2) Lygybės ir nediskriminavimo aspektų integravimas nacionaliniu lygmeniu;

(3) Diskriminacijos atvejų Lietuvoje stebėsena ir vertinimas;

(4) Žmogaus teisių koalicijų teikiamos galimybės formuojant lygybės ir nediskriminavimo politiką.

(5) Bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų svarba įgyvendinant ir kontroliuojant antidiskriminacinės politikos priemonių taikymo strategijas.

Konferencijos metu bus aptariami su pagrindinėmis piliečių teisėmis ir laisvėmis Europos Sąjungoje (ES) susiję iššūkiai ir pasiekimai, lygybės ir nediskriminavimo politikos tendencijos bei horizontaliosios lygių galimybių direktyvos priėmimo perspektyvos. Dalyviai turės galimybę susipažinti su gerąja praktika integruojant lygybės ir nediskriminavimo aspektus į viešosios politikos procesus plėtojant nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo potencialą žmogaus teisių koalicijų rėmuose. Konferencijos metu taip pat bus pristatyti Latvijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai socialiniai prioritetai lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatys 2015 metų sausio mėnesį priimtą Tarpinstitucinį nediskriminavimo skatinimo veiksmų planą 2015-2017 metų laikotarpiui.

LGKTKonferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis (sinchroninis vertimas).

 

 

 

 

 

seimasBūtina išankstinė registracija. Registruotis dalyvauti konferencijoje galite čia.

 

 

 

 

 

eea_grants_320Konferencija organizuojama pagal Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”. Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

 

progressKonferencija organizuojama įgyvendinant 2007-2013 m. Europos Sąjungos programos PROGRESS remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality“.