Neapykantos nusikaltimams skirtoje konferencijoje: nusikaltimų aukos turi jaustis saugiai, kai reaguoja į prieš jas nukreiptas veikas | NLIF

Neapykantos nusikaltimams skirtoje konferencijoje: nusikaltimų aukos turi jaustis saugiai, kai reaguoja į prieš jas nukreiptas veikas

Š. m. kovo 3-4 d. asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė dalyvavo Briuselyje vykusioje konferencijoje „Facing Facts Forward! Neužsimerkime neapykantos nusikaltimams“, kuri buvo skirta stiprinti bendradarbiavimą tarp vyriausybių, teisinių institucijų, pilietinės visuomenės ir tarptautinių organizacijų, siekiant kovoti su neapykantos nusikaltimais. Pagrindinis konferencijos uždavinys – numatyti praktinius žingsnius ir struktūrinius veiksmus, kurių reikėtų imtis ilgalaikiam bendradarbiavimui, tinkamai ir kokybiškai stebėsenos sistemai, kuri grindžiama tarptautiniais standartais nacionaliniu mastu, užtikrinti. Efektyvi stebėsenos sistema leidžia surasti geriausias priemones, kurios būtų taikomos neapykantos nusikaltimų aukoms padėti, o taip pat ir prevencinėms priemonėms taikyti.

Neapykantos nusikaltimai – tai kasdienė realybė visoje Europoje. Jie sužaloja žmonių gyvenimus ir pasėja baimę visoje bendruomenėje. Kadangi neapykantos nusikaltimai yra susiję su sąmoningais išpuoliais prieš aukas dėl jų esamo ar tariamo identiteto (amžiaus, rasės, tikėjimo, tapatybės ar negalios), jų reikšmė, įtaka aukoms yra žymiai didesnė nei kitų tipų nusikaltimų. Informacijos bei duomenų apie neapykantos nusikaltimus stygius kuria tokius nusikaltimus patiriančių asmenų nepasitikėjimo jausmą: jie bijo pranešti apie patirtus išpuolius, jaučiasi izoliuoti.

Šiuo metu įvairios Europos pilietinės visuomenės organizacijos renka duomenis ir informaciją apie neapykantos nusikaltimus, teikia pagalbą aukoms. Tačiau svarbiausiu siekiu vis dar išlieka būtinybė pripažinti neapykantos nusikaltimus kaip egzistuojančią opią problemą Europos vyriausybių lygmeniu. Visa nevyriausybinių organizacijų (NVO) vykdoma veikla turėtų būti tik papildanti, o ne pakeičianti vyriausybių pareigą atliepti neapykantos nusikaltimų aukų poreikius. Valstybėms naudinga NVO turima patirtis ir veikla šioje srityje, tačiau taip pat privalu užtikrinti bendradarbiavimą bei valstybinių įsipareigojimų laikymąsi.

Konferencijos metu buvo akcentuojamas bendradarbiavimo ir pasikeitimo informacija poreikis tarp valstybinių institucijų ir NVO, siekiant tinkamai identifikuoti ir sistemiškai registruoti neapykantos nusikaltimus.

Plačiau skaitykite čia.