80 Milijonų žmonių su negalia reikalauja informacijos ir komunikacinių technologijų prieinamumo | NLIF

80 Milijonų žmonių su negalia reikalauja informacijos ir komunikacinių technologijų prieinamumo

2015 m. vasario 20 – 22 d. Europos neįgaliųjų bendruomenė susirinko Jurmaloje, Latvijoje, kur įvyko Europos neįgaliųjų forumo tarybos narių susirinkimas bei Europinė konferencija “An Inclusive Digital Continent”.  

Konferencija buvo organizuota Latvijos primininkavimo ES Tarybos laikotarpiu, atliepiant Latvijos išsikeltus prioritetus siekiant “skaitmeninės Europos”. Konferencija pradėtas dialogas tarp neįgaliųjų organizacijų atstovų ir Europos bei nacionalinių sprendimų priėmėjų.

Konferenciją atidarė Gunta Anča, EDF Viceprezidentė Latvijos žmonių su negalia organizacijų forumo ‘Sustento’ Tarybos primininkė, Uldis Augulis, Latvijos Socialinės apsaugos ministras, Iveta Grigule, Latvijos atstovė Europos Parlamente, ir Rodolfo Cattani, EDF Generalinis sekretorius ir EDF ICT ekspertų grupės pirmininkas.

“Latvijoje, negalia dažniausiai siejama tik su socialiniais ar sveikatos priežiūros klausimais. Mes kalbame apie negalės pensijas ir pašalpas, ir kartais apie įdarbinimą. Labai retai mes galime įsivaizduoti, kokie svarbūs ICT sprendimai žmonių su negalia kiekvienos dienos veiklai. Pavyzdžiui, navigacinės sitemos padeda regėjimo negalią turintiems asmenims orientuotis skirtingose, nepažįstamose aplinkose; kurtumo negalią turintiems žmonėms specialios aplikacijos mobiliuose telefonuose yra labai reikalingos. Mums tiesiog reikia pripažinti ir suvokti šias galimybes”, konferencijos metu sakė EDF Vice-Prezidentė, Gunta Anča.

EDF Sekretorius, Rodolfo Cattani atkreipė dėmesį į šio klausimą ypatingą svarbą žmonių su negalia įtraukčiai: “Siekiant šio tikslo, mums reikalingas stiprus ir įpareigojantis teisinis reglamentavimas, kuris įgalintų inovacijas ir užtikrintų prieinamų technologijų žmonėms su negalia atsiradimą. Tai užtikrintų, kad Europinės iniciatyvos dėl ICT pripažintų ir įtvirtintų prieinamumo kriterijų tarp visų kitų reikalavimų, tokių kaip privatumas ir apsauga, kurie nuolatos nurodomi šios srities tesinėje bazėje.”

Pažymėtina, kad ICT yra bendrasis terminas apibūdinti informacijos ir komunikacijos priemones, kuriomis gali būti labai palengvintas asmenų su negalia gyvenimas, užtikrinant jiems prieinamumą prie darbo aplinkos, švietimo, paslaugų, ir taip užtikrinant jų savarankišką gyvenimą.

Pagalbinės (assitive) technologijos yra specialiai žmonėms su negalia sukurtos technogijos, kurios jiems padeda įveikti aplinkos neprieinamumo kliūtis. Tačiau yra labai svarbus bendrųjų technologijų pritaikymas ir jų prieinamumas žmonėms su negalia.

Plačiau skaitykite čia.