Neįgaliųjų asociacijų veiklai remti šiemet skirta daugiau lėšų | NLIF

Neįgaliųjų asociacijų veiklai remti šiemet skirta daugiau lėšų

2015 metais neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirta per 1,2 mln. eurų suma, t.y. beveik 145 tūkst. eurų arba 13,4 proc. daugiau nei 2014 metais. Iš viso nuo 2013 metų pradžioje šiems projektams įgyvendinti skirto finansavimo lėšos išaugo 16,6 proc.

Įgyvendindamos projektus, visoje Lietuvoje neįgaliuosius vienijančios 26 neįgaliųjų asociacijos gins ir atstovaus pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teises, organizuos įvairias konferencijas, seminarus, mokymus, renginius neįgaliųjų teisių gynimo klausimais, dalyvaus tarptautinių organizacijų veikloje, rūpinsis bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu.

Neįgalieji, jų šeimos nariai turės galimybę dalyvauti šalies mastu organizuojamuose neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose, įvairiuose aktyvaus poilsio renginiuose.

Bus sudarytos galimybės neįgaliesiems lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias organizuojamuose kultūros, meno renginiuose. Šalies mastu organizuojami įvairūs sporto renginiai skatins neįgaliųjų fizinį aktyvumą ir dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veiklose.

Projektus įgyvendins skėtinės neįgaliųjų asociacijos, vienijančios neįgaliuosius ar neįgaliųjų asociacijas, įgyvendinant nuolatinio pobūdžio veiklas ir teikiant paslaugas neįgaliesiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.