Patvirtintas ministerijų kovos su diskriminacija planas | NLIF

Patvirtintas ministerijų kovos su diskriminacija planas

Vyriausybė š. m. sausio 28 dieną pritarė Nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniam veiklos planui, kuriuo tyrimams ir visuomenės tolerancijos skatinimui numatoma skirti per 1,4 mln. eurų.

Penkeriems metams sudarytame plane, kurį Vyriausybei pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), numatyta mažinti diskriminaciją, užtikrinant lygias galimybes bei didinti visuomenės sąmoningumą ir pagarbą žmogui.

Dokumente numatoma įsteigti ir kasmet rengti lygybės ir įvairovės apdovanojimus, rengti seminarus, informacines kampanijas ir kitus švietėjiškus renginius, skirtus skatinti nediskriminavimą tautybės, rasės ir kalbos pagrindu, šviesti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikus.

Taip pat numatyta įvertinti asmenų grupių, kurioms reikalinga teisinė apsauga, padėtį – numatyta vykdyti tyrimus dėl transeksualių asmenų padėties ir privataus gyvenimo apsaugos, dėk diskriminacijos nuteistųjų, nesusituokusių asmenų, tautinių mažumų atstovų atžvilgiu.

Įgyvendinant plane numatytas priemones didžiausias dėmesys bus skiriamas gyventojų informavimui šalies regionuose.

Įvairioms priemonėms, kurias įgyvendins SADM, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Teisingumo, Užsienio reikalų ministerijos bei kitos institucijos, 2015-2017-aisiais metais numatyta skirti per 1,4 mln. eurų: 790 tūkst. eurų ketinama atseikėti iš valstybės biudžeto, dar 724 tūkst. eurų – iš Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų.