Susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministre – neįgaliųjų organizacijų ir ministerijos dialogo paieškos | NLIF

Susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministre – neįgaliųjų organizacijų ir ministerijos dialogo paieškos

2014 m. gruodžio 18 d., asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) atstovai, LNF narių – įvairią negalią turinčius žmones atstovaujančių organizacijų vadovai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė tęsė dialogo paiešką. LNF nariai ministrei išsakė opiausius šių dienų Lietuvos žmonių su negalia klausimus ir skubių sprendimų reikalaujančias problemas.

Ieškodamas konstruktyvių galimybių spręsti įsisenėjusius klausimus, LNF diskusijai pateikė šias temas:

  • Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos institucinis įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmas;
  • Bendradarbiavimo su neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
  • Neįgaliųjų reikalų departamento bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovų paskyrimas;
  • NVO Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planas, kurį LR Ministro pirmininko pavedimu įpareigota parengti iki 2015 m. kovo 16 d.;
  • Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėse paslaugų projektų finansavimo aprašas (derinant su kitų socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais). Aprašo atskiros leidybos priemonės bei transporto priemonių įsigijimo galimybės.

Ministrės pasiūlymu vėlesniuose susitikimuose bus svarstoma galimybė stiprinti Neįgaliųjų reikalų tarybos galias į tarybos sudėtį įtraukiant ministrus. Ministerijos atstovai taip pat įsipareigojo padetalizuoti galimybę steigti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo koordinavimo komisiją prie LR Vyriausybės Kanceliarijos.

Per susitikimą priimtas sprendimas dėl tolesnių periodinių ministerijos ir LNF darbinių diskusijų organizavimo reguliarumo: šios diskusijos vyks kas du mėnesius, o spręsti iškilusiems nenumatytiems skubiems klausimais – pagal galimybes ir dažniau.

Plačiau skaitykite čia.