Institucinei globai Europos Sąjungoje sakoma – NE | NLIF

Institucinei globai Europos Sąjungoje sakoma – NE

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė š.m. gruodžio 10-11 d.d. dalyvavo Europos ekspertų grupės kartu su Europos Parlamento nariais Ádám Kósa, (Vengrija) ir Helga Stevens (Belgija), organizuotoje diskusijoje Europos Parlamente „Nuo institucinės globos link gyvenimo bendruomenėje: Kaip Europos Sąjunga gali skatinti pagalbą šeimoms ir savarankišką gyvenimą“. Diskusiją pradėjo ir sveikinimo žodžius išsakė renginio globėjai klausos negalią turintys Europos Parlamento nariai Adam Kosa ir Helga Stevens, pabrėždami savarankiško gyvenimo, kuris neatsiejamas nuo aplinkos prieinamumo, paslaugų bendruomenėje plėtros pagal kiekvienos negalios poreikius klausimų.

Diskusijoje dalyvavęs Europos tarybos Žmogaus teisių komisaro patarėjas Hasan Bermek pabrėžė, kad deinstitucionalizacijos pertvarka turi būti pirmiausia suvokiama kaip žmogaus teisių klausimas. Deinstitucionalizacija yra lygybės klausimas, tai įtraukios visuomenės, kuri atsižvelgia ir užtikrina kiekvienam jos piliečiui lygias galimybes ir teises, klausimas. Tai žmogaus teisių apsaugos įsipareigojimas, kuris iki šiol buvo neretai pažeidžiamas pačios Europos Sąjungos, investuojant europinių programų lėšas į žmogaus teises pažeidžiančias institucijas vaikams, asmenims su negalia ar pagyvenusiems asmenims. Todėl dabar atėjo laikas Europos Sąjungai imtis konkrečių veiksmų ir atstatyti padarytas klaidas ir neteisybę konkrečių visuomenės grupių asmenų atžvilgiu.

Diskusijoje dalyvavę kalbėtojai taip pat dalinosi patirtimi dėl pertvarkos nuo institucinės globos prie gyvenimo bendruomenėje konkrečių pavyzdžių, pažymint kad XXI amžiuje tebesitęsianti atskirų asmenų grupių institucionalizacija yra pati savaime nusikaltimas, o visuomenė turi prisiimti atsakomybę ir užtikrinti visų savo narių įtraukimą.

Plačiau skaitykite čia.