Į žmonių su negalia krizės eitynes nesureagavo nė vienas LR Seimo narys | NLIF

Į žmonių su negalia krizės eitynes nesureagavo nė vienas LR Seimo narys

Krizės eitynės, kurias Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) organizavo gruodžio 2 d., finalizuotos Lietuvos žmonių su negalia bendruomenės reikalavimų perdavimu LR Vyriausybės atstovams.

Pateikti reikalavimai apėmė tris opiausių klausimų grupes:

  1. Kaip bus užtikrintas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas? Kokie ilgalaikiai, tarpžinybiniai ir sisteminiai mechanizmai bus sukurti siekiant užtikrinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo priežiūrą?
  2. Kaip neįgaliesiems atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos bus realiai įtrauktos į negalios politikos formavimo, įgyvendinimo, stebėsenos procesus?
  3. Kada, per kokį laikotarpį ir kokiomis priemonėmis bus atstatytas finansavimas neįgaliųjų poreikiams spręsti, buvęs prieš 2008 metų finansinę krizę?

Į LNF kvietimą prisijungti prie krizės eitynių ir palaikyti šalies žmonių su negalia poziciją nesureagavo nė vienas LR Seimo narys.

Todėl gruodžio 3-iąją – Tarptautinę neįgaliųjų dieną, LNF kiekvienam LR Seimo nariui išsiuntė simbolinę atvirutę. Tai priminimas, kad rūpinimasis žmonėmis su negalia yra dabartinis, o ne į neaiškią ateitį projektuojamas prioritetas.

LR Seimo nariai taip pat kviečiami rasti politinės valios būtiniems sprendimams priimti, o taip pat palaikyti LNF jungiančių 15 šalies žmonių su negalia organizacijų narių poziciją, pasirašant peticiją „Nieko apie neįgaliuosius be neįgaliųjų“.

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ pranešimas