ODIHR paskelbė 2013 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą | NLIF

ODIHR paskelbė 2013 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) paskelbė 2013 metų neapykantos nusikaltimų tyrimų duomenų ataskaitą pagal trisdešimt šešių ESBO dalyvaujančių narių pateiktą informaciją. 109 nevyriausybinės organizacijos pateikė 2013 metų duomenis apie neapykantos nusikaltimus 45 šalyse, tarp jų ir asociacija LGL, pranešusi apie neapykantos nusikaltimus Lietuvoje.

Kiekvienai šaliai skirto puslapio apačioje ODIHR pateikia pagrindines pastabas, parengtas pagal ESBO dalyvaujančios valstybės prisiimtus neapykantos nusikaltimų tyrimų įsipareigojimus. ODIHR analizuoja tiek pagrindinius šalių įsipareigojimus, pavyzdžiui, būtinybę periodiškai pateikti informaciją apie neapykantos nusikaltimus, tiek konkretesnį įsipareigojimą bendradarbiauti su pilietine visuomene ir skatinti aukas pranešti apie neapykantos nusikaltimus. Šios rekomendacijos gali atkreipti vyriausybių dėmesį į galimas neapykantos nusikaltimų duomenų rinkimo spragas ir nustatyti tobulintinas sritis.

ODIHR informaciją teikia vyriausybės, nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos. Oficialūs ataskaitos duomenys pateikiami tiesiogiai dalyvaujančių valstybių per individualų interneto klausimyną. ODIHR glaudžiai bendradarbiauja su informaciją apie neapykantos nusikaltimus pateikiančiomis organizacijomis ir padeda efektyviai teikti savo informaciją.

ODIHR neapykantos nusikaltimų tyrimų duomenų ataskaitą skelbia kasmet. 2006 metais ODIHR buvo pavesta ESBO dalyvaujančiomis valstybėmis pateikti statistinius duomenis ir informaciją apie neapykantos nusikaltimų teisės aktus, tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir nuteisimą, taip pat pasidalinti gerąja praktika.