NLĮF partneriai dalyvavo keitimosi patirtimi dirbtuvėse Tautinių bendrijų namuose | NLIF

NLĮF partneriai dalyvavo keitimosi patirtimi dirbtuvėse Tautinių bendrijų namuose

Lapkričio 14 dieną Tautinių bendrijų namuose rinkosi nevyriausybinių organizacijų, kurias vienija Nacionalinis Lygybės ir Įvairovės forumas, nariai. Partneriai keitimosi patirtimi dirbtuvėse susipažino su Tautinių bendrijų namais – seniausia tokio pobūdžio organizacija Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Tautinių bendrijų namai dirba tautinių bendrijų kultūros saugojimo ir puoselėjimo srityje, kaupia statistinę informaciją apie tautines Lietuvoje gyvenančiais grupes, supažindina Lietuvos visuomenę su tautinių bendrijų kultūra, istorija, papročiais. Įvairių tautinių bendrijų nevyriausybinės organizacijos išnaudodamos Tautinių bendrijų namų suteikiamas priemones gali vykdyti įvairią projektinę veiklą.

Tautinių bendrijų namai padeda tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms palaikyti ryšius su istorinėmis tėvynėmis, organizuoja tarptautines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, skirtus Lietuvos tautinių mažumų istorijos, kultūros, tradicijų klausimams analizuoti ir spręsti.

Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės forumo nariai aptarė Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą, tarpusavio supratimo problemas bei iškylančius naujus iššūkius.


eea_grants_logoKeitimosi patirtimi dirbtuvės – Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas” dalis.

progress

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality”.

 

 

Dirbtuvių rėmėjas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijawww.socmin.lt