Europos neįgaliųjų forumas kviečia priimti naujus žmonių su negalia iššūkius | NLIF

Europos neįgaliųjų forumas kviečia priimti naujus žmonių su negalia iššūkius

Š. m. lapkričio 8-9 dienomis Briuselyje vyko Europos neįgaliųjų forumo (toliau – ENF) Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė. Posėdyje, kurį pradėjo ENF prezidentas Yannis Vardakastanis, neįgaliųjų bendruomenei prisistatė nauja Europos Komisijos (toliau – EK) Negalės skyriaus vadovė Maria Luisa Cabral. ENF priėmė sprendimus dėl priemonių, susijusių su visapusišku neįgaliųjų dalyvavimu naujuoju EK politiniu laikotarpiu, prasidėjusiu po vykusių rinkimų, o taip pat ir su atsinaujinusia pačia EK.

Savo sveikinimo kalboje ENF prezidentas akcentavo ypatingą būsimojo laikotarpio svarbą, minėjo, kad neįgaliųjų judėjimas atsiduria tarp pagrindinių ir svarbiausių politinių klausimų, dėl kurių forumas dirbo visą pastarąją dekadą. Tarp šių klausimų – Europos prieinamumo aktas, Nediskriminavimo direktyva, ES pranešimas Jungtinių Tautų (toliau – JT) komitete dėl Žmonių su negalia teisių, Europa 2020 apžvalga ir Europos Strategija dėl negalios 2010 – 2020.

Y. Vardakastanis pabrėžė naujojo Europos Parlamento ir naujosios EK atsakomybes prieš 80 mln. Europos gyventojų, turinčių negalią. Pasak jo, 2015-ieji – itin svarbūs metai politiniu požiūriu, „kuriais į negalios sceną žengia nauji aktoriai, todėl mes dar kartą privalome pasistengti užtikrinti žmonių su negalia teisių, kaip įtvirtintų ilgalaikių politinių prioritetų, sėkmę“.

Naujoji EK Negalės skyriaus vadovė M. L. Cabral kalbėjo apie JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo progresą ir problemas Europos Sąjungos mastu, bei Europos negalės strategijos priemonių įgyvendinimą. Buvo akcentuota, kad Europos prieinamumo aktas taps prioritetu naujajai EK.

2015 m. JT Neįgaliųjų teisių komitetas svarstys pirmąją ES ataskaitą apie Konvencijos įgyvendinimą. Tarybos posėdyje buvo aptariama ir ENF parengta šešėlinė ataskaita dėl Konvencijos įgyvendinimo, ES struktūrinių investicinių fondų pasirengimas, planavimas bei neįgaliųjų atstovų įtraukimas nacionaliniu lygmeniu bei kiti aktualūs klausimai.

Kitas ENF Tarybos posėdis vyks 2015 m. vasarį Latvijoje, šios šalies pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu.

Informaciją pagal ENF pranešimą spaudai parengė „Lietuvos neįgaliųjų forumas“.