ES nediskriminavimo direktyva: laukėme per ilgai | NLIF

ES nediskriminavimo direktyva: laukėme per ilgai

2008 metų liepą Europos Komisija pateikė direktyvą, kurioje pateikiamas visapusiškas požiūris į kovą su diskriminacija ir skatinamos lygios galimybės. Šia direktyva siūloma užtikrinti, kad Europos Sąjungos piliečiai įvairiose gyvenimo srityse nebūtų diskriminuojami dėl etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos . Iki šiol ES teisė šias grupes apsaugo tik nuo diskriminacijos užimtumo bei profesinėje srityse.

Dėl stipraus pasipriešinimo keliose ES šalyse narėse bei politinės valios trūkumo siūloma direktyva vis dar įstrigusi derybų stadijoje. Direktyvą priimti būtina, nes diskriminacijos pavyzdžiai visoje Europoje – akivaizdūs.

Daugelyje ES šalių taikomi amžiaus ribojimai siekiant gauti finansines paslaugas: keliones, draudimą, banko paskolą ar kreditą. Prieigai prie socialinės apsaugos, neįgalumo išmokų, dažnai nustatomas oficialaus pensinio amžiaus kriterijus.

ES Pagrindinių teisių agentūros tyrimo duomenimis, musulmonai ir žydai patiria diskriminaciją siekdami išsilavinimo ir privataus sektoriaus paslaugų.

Jauni žmonės mokyklose susiduria su patyčiomis ir priekabiavimu dėl lytinės orientacijos ar tapatybės. Tos pačios lyties poroms dėl ligoninių taikomos politikos apribojama teisė lankyti sergantį partnerį.

Europos Jaunimo Forumo apklausos rezultatai parodė, kad jauni žmonės patiria diskriminaciją, susijusią su švietimu, užimtumu bei prekių ir paslaugų pirkimu.

78% apklausoje dalyvavusių neįgalių europiečių, teigė, kad galėtų sklandžiau naudotis savo teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje, jei nesusidurtų su kliūtimis: nepasiekiamomis prekėmis ir paslaugomis, nepritaikytomis viešosiomis erdvėmis ir diskriminuojančiu požiūriu.

Nepaisant pastangų siekiant įtraukti lyčių bei įvairovės aspektus, Europiniu lygiu trūksta teisinių priemonių dėl pažeidžiamų visuomenės grupių diskriminacijos. Todėl ES šalių narių vyriausybės raginamos parodyti iniciatyvą siekiant lygybės; priimti bei aktyviai ir plačiai taikyti kovos su diskriminacija direktyvą. Vilkindamos direktyvos priėmimą, ES valstybės narės siunčia pranešimą, kad negerbia žmogaus teisių ir nesirūpina savo piliečių apsauga nuo diskriminacijos.

Parengta pagal bendrą Europos NVO tinklų pareiškimą.