Lapkričio 25 dieną startuos socialinė kampanija „16 dienų be smurto“ | NLIF

Lapkričio 25 dieną startuos socialinė kampanija „16 dienų be smurto“

Šiemet, lapkričio 25 d. – gruodžio 10 d., vyks informacinė kampanija, skirta smurto artimoje aplinkoje prevencijai, pavadinta „16 dienų be smurto“. Jos metu bus siekiama supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą. Numatoma, kad nevyriausybinės organizacijos vykdys projektus tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu visoje Lietuvoje.

Per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Lietuvoje specializuotos pagalbos centrai padėjo daugiau nei 2,5 tūkst. nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų, pernai pagalba suteikta daugiau nei 5 tūkstančiams. Pagalbai finansuoti kasmet skiriama daugiau nei 900 tūkst. Lt, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis šioje srityje ir veiklos finansavimas bus tęsiamas 2015 m., kaip ir numato Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.

Kad smurto artimoje aplinkoje problema Lietuvoje būtų sprendžiama efektyviau, suplanuotos priemonės, apimančios ne vien pagalbą nukentėjusiesiems, bet ir informacinę bei prevencinę veiklą. Tai numatyta Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plane.

Siekiant programos tikslo – valstybiniu lygiu mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą – bus organizuojamos informacinės kampanijos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai, remiami nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai, stiprinama specialistų kompetencija organizuojant mokymus. Be to, tobulinama poveikio priemonių nuteistiems smurtautojams sistema pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose, remiamos organizacijos, dirbančias su smurtautojais, vykdomos supervizijos ir kitos priemonės.

Plačiau skaitykite čia.