Prof. Jonas Ruškus: kaip (ne)vadinti negalią turinčius asmenis | NLIF

Prof. Jonas Ruškus: kaip (ne)vadinti negalią turinčius asmenis

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas rekomenduoja Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto nario, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Jono Ruškaus straipsnį apie žmonių su negalia diskriminaciją jų apibūdinimo, vartojamų sąvokų, jų (ne)galių vertinimo kontekste, skelbtą portale delfi.lt.

Pasak profesioriaus, šiuolaikinė – grįsta žmogaus teisėmis ir laisvėmis – terminologija turi akcentuoti asmenį, asmenybę, gebėjimus ir pagarbą žmogui, nepaisant jo vienos ar kitos negalios.

„Socialiniu požiūriu, neįgalieji yra taip pat ekspertai, kas reiškia, kad jie geriausiai žino savo poreikius, savo vidinius ir išorinius išteklius ir savo gyvenimo projektą. Tai yra įgalinantis požiūris, skatinantis ne tik aktyvų negalią turinčių asmenų dalyvavimą ir atsakomybę, bet ir lygiavertį bendradarbiavimą su specialistais. Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje pripažįstama, kad neįgalumo sąvoka yra vis dar plėtojama ir kad neįgalumas atsiranda dėl asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, ir požiūrio bei aplinkos sudaromų kliūčių sąveikos, trukdančios tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis“, – teigia  profesorius J. Ruškus.