JT Neįgaliųjų teisių komitetas išreiškė savo poziciją dėl asmenų su negalia laisvės apsaugos | NLIF

JT Neįgaliųjų teisių komitetas išreiškė savo poziciją dėl asmenų su negalia laisvės apsaugos

Š.m. spalio 3 d. JT Neįgaliųjų teisių komitetas baigė savo 12-ąją darbo sesiją, kurios metu buvo priimtos Baigiamosios išvados ir rekomendacijos Naujosios Zelandijos, Meksikos, Korėjos Respublikos, Belgijos Ekvadoro ir Danijos atžvilgiu. Šios sesijos metu Komitetas taip pat priėmė du pareiškimus. Pirmasis pareiškimas yra dėl stichinių nelaimių keliamų grėsmių rizikos mažinimo, antrasis – dėl teisės į asmens laisvės apsaugą. Pastarąjame pareiškime Komitetas apibendrino savo jursiprudenciją ir rekomendacijas dėl Konvencijos 14 str.  Asmens laisvė ir saugumas įgyvendinimo, rengdamasis priimti Bendrąjį komentarą šiuo klausimu.

Pareiškimas dėl Konvencijos 14 str.

Asmens lasivė ir saugumas yra viena iš svarbiausių, kiekvienam užtikrinamų teisių. Asmenims su negalia, ir ypač asmenims su proto ar psichosocialine negalia yra užtikrinama asmens laisvė, vadovaujantis Konvencijos 14 str.

Nuo 2011 m. balandžio mėn., kai Komitetas penktosios sesijos metu pradėjo nagrinėti šalių narių ataskaitas, jis nuolatos atkreipė šalių dėmesį, kad šios tinkamai įgyvendintų šią asmenų su negalia teisę.

Plačiau skaitykite čia.