Nestabili politinė padėtis stabdo LGBT* teisių užtikrinimą? | NLIF

Nestabili politinė padėtis stabdo LGBT* teisių užtikrinimą?

Rugsėjo 24 dieną asociacija LGL kartu su Kanados ambasada organizavo susitikimą su Toronto universiteto akademiku Michael Pelz. Koks jauno mokslininko iš daugiakultūrės Kanados vizito Lietuvoje tikslas? Michael Pelz skaitė viešą paskaitą apie europeizacijos ir nacionalinių partijų sistemų įtaką LGBT* žmogaus teisių padėčiai Baltijos šalyse. Kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje mokslininkas jau lankėsi, tad į Lietuvą atvyko susipažinti su LGBT* asmenų situacija mūsų šalyje.

Pranešime akademikas priminė, kad Europos Sąjungos institucijos ragina valstybes nares įgyvendinti LGBT* teisių užtikrinimo direktyvas ir prisideda prie modernios bei socialiai įtraukios europinės tapatybės formavimo. Kita vertus, svarbu pripažinti, jog neretai ES rekomendacijų priėmimas tampa racionaliu politikų sprendimu, negarantuojančiu realaus LGBT* žmogaus teisių įgyvendinimo šalyje. Taigi verta iš naujo įvertinti ES vaidmenį LGBT* teisių situacijai nepamirštant politinių aplinkybių konkrečioje valstybėje.

Michael Pelz teigimu, lemiamais veiksniais čia tampa ekonomikos išsivystymas, religija bei tautinis identitetas. Pranešėjo teiginys paskatino paskaitoje dalyvavusius žmogaus teisių aktyvistus įminti specifines LGBT* fobijos Lietuvoje priežastis. Gali būti, kad tradicines šeimos vertybes eskaluojantys politikos veikėjai naudojasi kolektyvinėje tautos sąmonėje rusenančia baime ekonomiškai nestabilioje šalyje likti be šeimos paramos. Akademikas pabrėžė, jog neretai homofobija tampa rinkėjų dėmesį nukreipiančiu įrankiu, kurį pasitelkia krizių šalyje neįveikiantys politikai.

Mokslininkas iškėlė prielaidą, jog nestabilios ir ideologiškai vienalytės partinės sistemos neskatina diskusijos LGBT* teisių klausimais parlamente. Dėl politinės karjeros sunerimę politikai leidžiasi į nepamatuotus kompromisus ir balsuodami su valdančiąja dauguma priima populiarius, bet ne visada teisingus sprendimus.

Lygindamas Latvijoje ir Estijoje surinktą informaciją, M. Pelz pažymėjo, kad Estijos partinė sistema – gerokai stabilesnė. Ir nors LGBT* judėjimas kaimyninėse šalyse mažiau organizuotas, o bendruomenės susiduria su priešišku visuomenės ir žiniasklaidos požiūriu, Estijoje jau svarstomas tos pačios lyties partnerystės klausimas. Todėl pranešėjas priėjo išvados, jog šalies partinis stabilumas sudaro palankias sąlygas politikams svarstyti tokias nepopuliarias problemas kaip LGBT* žmogaus teisių užtikrinimas.

Taigi susitikimas su Toronto universiteto akademiku M. Pelz buvo abipusiai naudingas – LGBT* teisių aktyvistams diskusija tapo galimybe pažvelgti į situaciją mūsų šalyje iš šalies. Tikimės, kad vizitas Lietuvoje papildė pranešėjo iš Kanados LGBT* žmogaus teisių padėties Baltijos šalyse perspektyvą ir suteikė duomenų jo moksliniam tyrimui apie Europos Sąjungos plėtros ir LGBT* žmogaus teisių pokomunistinėje Europoje sąsajas.

Plačiau skaitykite čia.