Lietuvos edukologijos universitete veikia fotografijų paroda „Tapatumo iliuzija“ | NLIF

Lietuvos edukologijos universitete veikia fotografijų paroda „Tapatumo iliuzija“

Lietuvos edukologijos universiteto (Studentų g. 39, Vilnius) fotografijos galerijoje „Pozityvas-negatyvas“ veikia fotografijų paroda „Tapatumo iliuzija“.

Žmones su negalia globojantys pensionatai dabar vadinami socialinės globos namais. Anksčiau čia būti neteko. Kurį laiką klaidžioju ilgais šios įstaigos koridoriais. Prasilenkiu su žmonėmis, neskubriai judančiais be konkretaus tikslo, atsainiai žiūrinčiais televizorių ar tiesiog tuščiu žvilgsniu žvelgiančiais į niekur. Vieni manęs nė nepastebi, kiti nepatikliai dirsčioja. Man jie atrodo tarsi įstrigę kitoje erdvėje ir tiesiog dreifuojantys pasroviui. Gyvenantys nelaisvėje, bet patys to nesuvokiantys. Ši erdvė man svetima ir šalta. Savo prigimtimi ji svetima ir jiems, nes mes juos ten įkalinome. Į socialinės „globos“ namus šie žmonės pateko vadovaujantis „defektyvių“ individų izoliavimo principu, nes jie „ne tokie kaip mes“. Mes juos matome kitokius.

Plačiau apie parodą skaitykite čia.