LiJOT jaunimo NVO veiklos kokybės gerinimo sistemos kūrimas | NLIF

LiJOT jaunimo NVO veiklos kokybės gerinimo sistemos kūrimas

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) šiuo metu įgyvendina naują veiklą – jaunimo NVO veiklos kokybės gerinimo sistemos kūrimą. Kviečiame LiJOT nares ir nares stebėtojas registruotis dėl dalyvavimo pilotiniame sistemos bandyme, kuris prasidės nuo š.m. rugsėjo mėnesio. Registracijos formą rasite čia.

Registracija vyksta iki rugpjūčio 5 d.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į LiJOT projektų koordinatorę Laura Prievelytę, el. p. laura@lijot.lt.

Jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistema – tai LiJOT platformos siūlomas įrankis savo organizacijoms narėms. Sistema gali naudotis visos LiJOT organizacijos narės ir organizacijos stebėtojos. LiJOT siūlomo įrankio tikslas – stiprinti organizacijų, esančių po LiJOT skėčiu, potencialą, gerinti veiklos kokybę ir tęstinumą, skatinti organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.

Remdamosi sistema, organizacijos gali kreiptis į LiJOT su užklausa dėl tam tikros organizacijos vienos ar kelių problemų, kurias padės išspręsti LiJOT ekspertai/konsultantai. Prisijungusios prie jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistemos, LiJOT organizacijos narės ir organizacijos stebėtojos taip pat gali padėti viena kitai, keistis žmogiškaisiais, materialiais ir intelektualiniais resursais, profesinėmis ir kitomis žiniomis. Jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistemos pagrindinis veikimo principas – atitikti kiekvienos LiJOT organizacijos individualius poreikius.

Daugiau apie jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistemos koncepciją: www.lijot.lt