Leidiniai | NLIF

Leidiniai

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2017 programa, 2018

NLĮF veiklos ataskaita, 2017Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita, 2017

NLIF viešųjų paslaugų teikimo strategija, 2017

NLĮF narių pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija, 2017

NLĮF narių poreikiais pagrįsta mokymų metodologija, 2017

NLĮF lankstinukas, 2017

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2016 programa, 2017

Nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimas: gerosios ES valstybių praktikos apžvalga ir nacionalinės politikos gairės“, 2015

„Kaip organizuoti skaitmeninių istorijų mokymus“, 2015

„Stateginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Forumo (NLĮF) planas 2015-2018“, 2015

Profesinės sąjungos kaip darbuotojų teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo forma, 2013

Kaip užtikrinti įvairovę ir lygias galimybes NVO sektoriuje, 2013

Lygybės ir įvairovės politika mūsų darbo vietose, 2013

Lygybė ir įvairovė aukštojoje mokykloje, 2013

Lygios galimybės ir vietos valdžia, 2013

Lygybė ir įvairovė mokytojams ir vyresniųjų klasių moksleiviams, 2013

„Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“, 2012

„Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas“, 2011